PLUM ecoMAX850P

VADĪBAS PANELIS

Taustiņš
1. MENU poga (ieiet)
2.,,TOUCH un PLAY” poga
3. EXIT poga (iziet)
Grozot "TOUCH un PLAY" pogu, var pāriet uz nākamo parametru, vai palielināt vai samazināt izvēlēto/regulējamo vērtību.

GALVENAIS EKRĀNS


1. Vadīklas darba režīmi:

FIRE UP, OPERATION, SUPERVISION, BURNING OFF, BURNING OFF ON DEMAND, STOP,

2. Katla iestatītā temperatūra,
3. Katla izmērītā temperatūra,

4. Funkcijas, kuras ietekmē katla iestatīto temperatūru. Šādi simboli attiecīgi parādās:
“T” Iestatītās katla temperatūras pazemināšanās termostata dēļ
“S”
 Iestatītās katla temperatūras samazināšanās sakarā ar norādīto laika posmu;
“C” Katlā iestatītās temperatūras krišanās, karstā ūdens boilera (HW) sildīšanas dēļ;
“M” Katla iestatītas temperatūras pieaugums, jaucējvārsta regulācijas dēļ;
“P” Laikapstākļu kontrole ieslēdz katla cirkulāciju,
“R” Aktivizēta atgriešanās aizsardzība,
"B" Iestatītās katla temperatūras pieaugums lai uzlādētu siltuma akumulatoru.

5. Simbols norāda gaisa piespiedu pūšanas darbību,
6. Simbols norāda kurināmā materiāla padeves darbību,
7. Simbols norāda centrālās apkures (CH) sūkņa darbību,
8. Simbols norāda karstā ūdens sūkņa darbību (HW),
9. Izmērītā temperatūra karstā ūdens boilerī (HW),

10. Iestatītā karstā ūdens (HW) temperatūra,
11. Pulkstenis un diena
12. Daļa no ekrāna dalīta ar divām ikonām: liesma - simbolizē sildītāja darbību, un cipars blakus nozīmē aizdedzināšanas mēģinājumus; Grābeklis – tiek aktivizēta automātiskā krāsns tīrīšana;
13. Āra izmērītā temperatūra (laikapstākļi),
14. Pašreizējais katla jaudas līmenis,
15. Izvēlētā regulēšanas režīma simbols: Individual vai FuzzyLogic,
16. Simbols norāda karstā ūdens boilera, dezinfekciju


 .